fbpx
classiera loader

Uslovi korišćenja portala

Portal www.spremacica.com sastoji se od različitih sadržaja koje održava vlasnik odnosno Rukovalac. Samim korišćenjem ovog portala, pristajete na ovde navedena pravila.
Portal www.spremacica.com može se koristiti samo od strane korisnika koji pristaju na pravila, uslove i objave koje on sadrži, bez modifikacija.
Vlasnik portala www.spremacica.com zadržava pravo na izmenu pravila, uslova i objava koje regulišu njegovo korišćenje.

KORIŠĆENJE PORTALA OD STRANE KORISNIKA

Jednom kreiran nalog je trajan (sve dok korisnik ne odluči da ga ukloni). Korisnik može sam vršiti promenu unetih podataka, izuzev e-mail adrese. Uklanjanje naloga i promena e-mali adrese mogu se izvršiti slanjem zahteva za uklanjanje naloga, odn. zahteva za promenu e-mail adrese na adresu elektronske pošte anakondadoo@gmail.com

Svaki sledeći put korisnik može pristupiti svom nalogu unošenjem e-mail adrese i lozinke koju je uneo prilikom registracije. U slučaju zaboravljene lozinke, ista može biti promenjena klikom na link za promenu lozinke koji će biti poslat na e-mail adresu korisnika.

VEZA SA DRUGIM INTERNET SAJTOVIMA I STRANICAMA

Portal www.spremacica.com može da sadrži veze prema drugim internet sajtovima i stranicama. Takođe, Rukovalac Portala www.spremacica.com nema kontrolu nad tim internet sajtovima i stranicama i nije odgovoran za njihov sadržaj.

NEZAKONITO ILI ZABRANJENO KORIŠĆENJE

Korisnici nemaju pravo da Portal www.spremacica.com upotrebljavaju u svrhe i na način koji su nezakoniti ili zabranjeni opštim aktima i pozitivnim propisima Republike Srbije. Nije dopušteno koristiti ovaj Portal na način koji bi Portal oštetio ili ga onesposobio, preopteretio ili ometao druge korisnike da se njim služe.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Informacije, softver, proizvodi i usluge koje Portal sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje Portala mogu da sadrže netačnosti ili greške. Unesene informacije menjaju se periodično. Vlasnik odnosno Rukovalac Portala može unapređivati i/ili menjati portal www.spremacica.com u bilo kom trenutku. Sadržaj objavljen na portalu www.spremacica.com ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka.
Vlasnik i Rukovalac Portala www.spremacica.com, ni u kojem slučaju ne može biti odgovoran za neposrednu ili posrednu slučajnu štetu koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem Portala www.spremacica.com ili njegovim radom.
Vlasnik ili Rukovalac ne odgovaraju za tačnost, kompletnost i zakonitost podataka sadržanih na Portalu.

PREKID / OGRANIČENJE PRISTUPA

Rukovalac Portala www.spremacica.com ima diskreciono pravo da onemogući pristup Portalu i uslugama koje su za njega vezane ili bilo kojem njihovom delu, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.
Rukovalac i vlasnik Portala nemaju ni obavezu niti odgovornost da proveravaju podatke i informacije sadržane u porukama.
Ukoliko dođe do zloupotrebe u korišćenju, u bilo kom smislu, Rukovalac i vlasnik Portala imaju pravo da izbrišu ili trajno blokiraju bilo kog korisnika Portala.

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE-AUTORSKO PRAVO

Celokupni dizajn Portala www.spremacica.com, tekst, grafika, izbor i njegova postavka intelektualno su i industrijsko vlasništvo vlasnika Portala, pa su zaštićeni odgovarajućim odredbama srpskog i međunarodnog prava o intelektualnom i industrijskom vlasništvu.
Sastav sadržaja i baza svih podataka koji se nalaze na ovom Portalu isključivo pripadaju njenom vlasniku i zaštićeni su odgovarajućim odredbama srpskog i međunarodnog prava. Vlasnik izričito zadržava sva prava intelektualne i industrijske svojine na bilo koji i sve elemente sadržaja Portala www.spremacica.com ili drugog materijala prikazanog na Portalu www.spremacica.com. Bez obzira na gore navedeno, korisnik se obavezuje da neće stvarati dela izvedena ili zasnovana na osnovu sadržaja Portala, da neće kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, objavljivati, modifikovati, prenositi, prodavati ili iskorišćavati na bilo koji način, delimično ili u celosti, materijal Portala i web stranice ili bilo kog relevantnog softvera, uključiti kao vezu za direktan pristup sa druge veb lokacije do unutrašnjih informacija, kopirati njegovu lokaciju na drugi server, i sl.
Na svako kršenje autorskog i srodnih prava primenjuju se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika.