O Lidija Avlijas

  • Iskustvo 1-2 godine
  • Godine 28 - 32
  • Satnica 300
  • Pol Ženski
  • Pregledano 23

O meni

Žene imaju samo 22 posto poslova u proizvodnji i distribuciji energije, prema Međunarodnoj agenciji za energiju, iako čine 48 posto globalne radne snage. Taj broj je čak niži među višim menadžerima: samo 14 procenata.

Žene bolje prolaze u kompanijama koje se bave obnovljivom energijom, ali su i dalje u čistoj manjini sa 32 procenta, prema Međunarodnoj agenciji za obnovljivu energiju. I taj broj postaje manji kada se izuzmu administrativni poslovi.

IEP, međuvladina organizacija koja savetuje nacije o energetskim pitanjima, kaže da industrija mora učiniti više. „Smatrajući se kao jedan od najmanje rodno raznolikih delova privrede, energetski sektor treba da pomeri brojčanik oslanjajući se na sve talente kako bi obezbedio sigurnu, pristupačnu i održivu energetsku budućnost za sve“, kaže IEP.

U isto vreme, žene više pate kada je pristup energiji ograničen — posebno kada je u pitanju zdravlje, fizički napor, društvena nejednakost i osnaživanje. Studije pokazuju da sagorevanje tradicionalnih biogoriva za kućnu upotrebu povećava rizik od upale pluća za 80% u poređenju sa korišćenjem čistih objekata za kuvanje i udvostručuje šanse za razvoj bolesti pluća i raka pluća. Štaviše, prema nekim procenama prosečno opterećenje ogrevnog drveta koje žene nose nekoliko milja dnevno varira od 25 do 50 kg.

Veštine